Trợ giúp pháp lý

Truyền thông pháp lý tại huyện Văn Chấn

08/12/2023

Thực hiện Kế hoạch số 237/KH-TTTGPL ngày 24/11/2023 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Yên Bái (Trung tâm) về truyền thông trợ giúp pháp lý (Nội dung số 3 Tiểu dự án 1, Dự án 10) thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, năm 2023. Trung tâm đã tổ chức truyền thông tại xã Nghĩa Sơn, tổ dân phố Sơn Lềnh và tổ dân phố Đồng Ban thuộc thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý tại huyện Mù Cang Chải

05/12/2023

Thực hiện Kế hoạch số 213/KH-TTTGPL ngày 30/10/2023 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước về bồi dưỡng kiến thức pháp luật về trợ giúp pháp lý và một số lĩnh vực pháp luật có liên quan đến công tác trợ giúp pháp lý cho cán bộ cộng đồng (Thuộc Tiểu dự án 01, Dự án 7, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025. Ngày 08/11/2023, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Yên Bái phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Mù Cang Chải tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý cho lý cho 92 đại biểu là Già làng; Bí thư Chi bộ, Phó Bí thư chi bộ; Trưởng thôn (bản), Phó Trưởng thôn (bản); Người có uy tín trong cộng đồng; hòa giải viên cơ sở tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mù Cang Chải.

Kiểm tra kết quả công tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2023

10/11/2023

Ngày 11/10/2023, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Yên Bái (Hội đồng phối hợp) xây dựng kế hoạch kiểm tra kết quả thực hiện Thông tư Liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (Thông tư Liên tịch số 10), đối với các cơ quan tiến hành tố tụng cấp huyện, Trại Tạm giam Công an tỉnh Yên Bái và Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Yên Bái.

Tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý tại huyện Trạm Tấu

03/11/2023

Thực hiện Kế hoạch số 210/KH-TTTGPL về bồi dưỡng kiến thức pháp luật về trợ giúp pháp lý và một số lĩnh vực pháp luật có liên quan đến công tác trợ giúp pháp lý cho cán bộ cộng đồng (Thuộc Tiểu dự án 01, Dự án 7, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025) tại huyện Trạm Tấu trong tháng 10 năm 2023. Ngày 31/10/2023, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Trạm Tấu tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý cho lý cho 70 đại biểu là Già làng; Bí thư Chi bộ, Phó Bí thư chi bộ; Trưởng thôn (bản), Phó Trưởng thôn (bản); Người có uy tín trong cộng đồng; hòa giải viên cơ sở tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Trạm Tấu.

Truyền thông trợ giúp pháp lý tại huyện Lục Yên

31/10/2023

Vừa qua, thực hiện kế hoạch truyền thông về trợ giúp pháp lý số 196/KH- TTTGPL ngày 09 tháng 10 năm 2023. Ngày 23/10/2023, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Lục Yên tổ chức thực hiện đợt truyền thông tại 03 thôn Sơn Hạ, Sơn Đông và Sơn Nam, xã Mai Sơn, huyện Lục Yên.

Truyền thông trợ giúp pháp lý tại xã Mường Lai, huyện Lục Yên

19/10/2023

Thực hiện Kế hoạch số 196/KH-TTTGPL ngày 09/10/2023 của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Yên Bái về Truyền thông về trợ giúp pháp lý thuộc Chương trình mục tiêu quốc xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, từ ngày 16-17/10/2023, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Yên Bái đã tổ chức thực hiện truyền thông tại các thôn 4, thôn 8, thôn 11 của xã Mường Lai, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h