Tài liệu tuyên truyền >> Hoạt động ngành

BẢN TIN TƯ PHÁP SỐ 1 NĂM 2020

13/02/2020 03:29:09 Xem cỡ chữ Google
BẢN TIN TƯ PHÁP SỐ 1 NĂM 2020

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h