Tin Hoạt động >> Văn bản mới

Triển khai thi hành Luật thủy lợi trên địa bàn tỉnh Yên Bái

25/12/2018 05:13:53 Xem cỡ chữ Google
UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủy lợi trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Theo Kế hoạch, các sở, ngành liên quan sẽ tổ chức phổ biến pháp luật về thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì tổ chức hội nghị phổ biến Luật Thủy lợi; ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi khác trên địa bàn.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo xuất bản và phát hành các ấn phẩm tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy lợi và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủy lợi theo quy định, bao gồm các ấn phẩm tuyên truyền.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng chương trình, chuyên mục, chuyên trang giới thiệu, tuyên truyền về nội dung của Luật Thủy lợicác văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủy lợi, đặc biệt là những nội dung mới của Luật Thủy lợ; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện chỉ đạo Đài Truyền thanh - Truyền hình tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy lợi và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủy lợi.

UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong nhân dân kết hợp thông qua các buổi tập huấn, cuộc họp ở, xã phường, thôn, bản với việc thường xuyên vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về Thủy lợi.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và phối hợp với các sở, ngành hướng dẫn UBND cấp huyện, cấp xã trong quá trình tổ chức thực Kế hoạch này. 

PBGDPL

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h