Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ >> Hoạt động ngành

Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới kiều mẫu trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018-2020

29/03/2019 10:45:53 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h