Tin Hoạt động >> Hoạt động ngành

TRUYỀN THÔNG VỀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

21/05/2021 10:39:18 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-TGPL ngày 19/4/2021, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Yên Bái đã tổ chức thực hiện truyền thông pháp luật về trợ giúp pháp lý tại các xã Báo Đáp, Việt Thành của huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái cho 86 lượt người dân tham dự.

Quang cảnh buổi truyền thông TGPL

Tại hội nghị, người dân tại các xã Báo Đáp, Việt Thành đã được tuyên truyền các quy định của Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành; Những nội dung của Luật Người khuyết tật có liên quan đến lĩnh vực trợ giúp pháp lý; Những nội dung của Luật Trẻ em năm 2016 có liên quan đến lĩnh vực trợ giúp pháp lý. Trong đó, tập trung vào các nội dung chính quy định về quyền, nghĩa vụ của người được hưởng trợ giúp pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân trên địa bàn, phổ biến kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không ngừng đưa các quy định của pháp luật đến tận người dân, những nội dung TGPL phù hợp với từng đối tượng và tình hình thực tế tại địa phương.

Kết thúc hội nghị các chuyên viên Trung tâm TGPL đã tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý trực tiếp cho 05 người thuộc diện hộ nghèo, người khuyết tật, người có công với cách mạng về các vấn đề liên quan đến đất đai, dân sự và chính sách ưu đãi xã hội. Các yêu cầu của người được trợ giúp pháp lý đã được người thực hiện trợ giúp pháp lý hướng dẫn, giải đáp, cung cấp thông tin, trên cơ sở các quy định của pháp luật, sau khi được tư vấn, người có yêu cầu trợ giúp pháp lý đã hài lòng với nội dung tư vấn, các vướng mắc pháp luật đã được giải tỏa.

Qua buổi truyền thông trợ giúp pháp lý đã góp phần trang bị cho người tham dự những nội dung cơ bản của các luật để từ đó nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, đồng thời góp phần bảo vệ tốt quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý và giảm thiểu những vấn đề bức xúc diễn ra trong đời sống hằng ngày./.

Nông Đức Trung- TTTGPL

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h