Cải cách hành chính >> Hoạt động ngành

Ngày 08/5/2020 Sở Tư pháp Yên Bái ban hành Kế hoạch số 473/KH-STP về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2020, Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính

28/05/2020 03:47:00 Xem cỡ chữ Google
Thu Nga

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h