Tin Hoạt động >> Hoạt động ngành

Tổ chức Hội nghị Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước năm 2022

16/11/2022 04:09:17 Xem cỡ chữ Google
Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai công tác tư pháp năm 2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái, ngày 11/11/2022 tại thành phố Yên Bái, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước năm 2022 cho gần 250 cán bộ, công chức làm công tác bồi thường nhà nước của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan nhà nước theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh Yên Bái như Công an tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Cục Quản lý thị trường tỉnh…vv; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân cấp cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hưng Tĩnh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu khai mạc tại Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước

Trong 01 ngày tổ chức Hội nghị này, các giảng viên là lãnh đạo của Cục Bồi thường nhà nước - Bộ Tư pháp đã giới thiệu với các học viên về kiến thức cơ bản đối với nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước; đồng thời giải đáp các thắc mắc của cán bộ, công chức làm công tác này tại địa phương về những tồn tại, hạn chế trong thực hiện công tác này tại cơ sở, cũng như tiếp thu, ghi nhận những phản ánh của cơ sở đối với việc thực hiện hệ thống quy định của pháp luật về công tác bồi thường nhà nước do các cơ quan nhà nước ở trung ương ban hành.

Với những nội dung kiến thức thiết thực được các giảng viên truyền tải, đại biểu dự  Hội nghị tập huấn công tác bồi thường nhà nước do Sở Tư pháp tổ chức đã được củng cố, trang bị kiến thức pháp luật để tiếp tục thực hiện nghiệp vụ bồi thường nhà nước tại địa phương, bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và tăng cường hơn nữa ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ và tính minh bạch trong hoạt động quản lý nhà nước, hướng đến nền hành chính phục vụ người dân, lấy người dân làm trung tâm theo định hướng của Đảng và Nhà nước./.

 

Trung Kiên

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h