Hỏi đáp pháp luật >> Hoạt động ngành

Quà tặng là thực phẩm tươi thì xử lý như thế nào theo luật phòng chống tham nhũng?

11/09/2020 02:17:21 Xem cỡ chữ Google

Hỏi: Bố tôi đang là người đứng đầu cơ quan do Nhà nước trực tiếp quản lý, mới đây có người đến thăm và quà tặng là thực phẩm tươi, sống. Bố tôi đã từ chối không nhận nhưng người đó bỏ quà lại và ra về. Nên bố tôi đã báo cáo và nộp lại số quà tặng trên theo đúng quy định. Vậy cho tôi hỏi, số quà tặng đó sẽ bị xử lý như thế nào?

Trả lời: Căn cứ Khoản 4 Điều 27 Nghị định 59/2019/NĐ-CP quy định:

Đối với quà tặng là động vật, thực vật, thực phẩm tươi, sống và hiện vật khác khó bảo quản thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ tình hình cụ thể và quy định của pháp luật về xử lý tang vật trong các vụ việc vi phạm hành chính để quyết định xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định xử lý.

Như vậy, Thủ trưởng cơ quan bố bạn khi tiếp nhận sẽ căn cứ vào tình hình cụ thể để xử lý tang vật trong các vụ việc vi phạm hành chính để quyết định xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định xử lý.

PBGDPL

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h