Tài liệu tuyên truyền >> Hoạt động ngành

Bản tin Tư pháp số 3 năm 2022

18/07/2022 09:06:02 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h