Tin Hoạt động >> Hoạt động ngành

Hội nghị quán triệt, phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

26/09/2023 02:24:28 Xem cỡ chữ Google
Ngày 26/9/2023, Sở Nội vụ Yên Bái tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tại Trường Chính trị tỉnh Yên Bái.

Tham gia Hội nghị có gần 500 đại biểu là lãnh đạo phụ trách và các cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tham mưu công tác dân chủ ở cơ sở của các cơ quan, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh, các đại biểu đã được nghe các đồng chí Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh giới thiệu và triển khai những nội dung cơ bản của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Theo đó, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 10/11/2022, có hiệu lực thi hành từ 1/7/2023. Luật gồm 6 chương và 91 điều quy định về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở. Luật có ý nghĩa quan trọng tác động trực tiếp đến mọi mặt của đời sống xã hội, là cơ sở vững chắc cho thực hành và phát huy quyền làm chủ và vai trò tự quản của Nhân dân. Tại Hội nghị các đại biểu được quán triệt nội dung Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; thảo luận và giải đáp các vướng mắc phát sinh về các nội dung liên quan.

 

Đồng chí Nguyễn Thu Phương, Báo cáo viên pháp luật truyền đạt một số nội dung tại hội nghị

Việc tổ chức quán triệt, phổ biến nghiên cứu, học tập Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở giúp các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước, chính quyền các cấp, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân,phát huy dân chủ, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

                                                                                                           Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h