Tin Hoạt động >> Hoạt động ngành

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật An ninh mạng, Luật An toàn thông tin mạng” trên địa bàn tỉnh Yên Bái

26/09/2023 03:26:25 Xem cỡ chữ Google
Ngày 22/9/2023, Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật An ninh mạng, Luật An toàn thông tin mạng” ban hành Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật An ninh mạng, Luật An toàn thông tin mạng” trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Đối tượng dự thi gồm cá nhân là công dân Việt Nam từ 14 tuổi trở lên đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn tỉnh Yên Bái (những người là thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký, cán bộ phụ trách kỹ thuật của hệ thống phần mềm của cuộc thi này không được tham gia dự thi). Nội dung thi tìm hiểu các quy định của Luật An ninh mạng, Luật An toàn thông tin mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Cuộc thi được tổ chức trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp, tại đường link https://sotuphap.yenbai.gov.vn.

Mỗi cá nhân đăng ký một tài khoản dự thi trên máy vi tính hoặc thiết bị di động có kết nối Internet; trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm theo phần mềm bộ câu hỏi được thiết kế sẵn và dự đoán số người trả lời đúng cả 20/20 câu hỏi trong bộ câu hỏi mà Ban Tổ chức đưa ra trong mỗi lần thi.

Thời gian mỗi lần thi là 10 phút. Người tham gia thi được làm lại bài thi, nhưng không quá 4 lần. Lần thi có số câu trả lời đúng nhiều nhất, đồng thời có thời gian thi ngắn nhất sẽ được tính là kết quả thi của người đó.

 Kết quả cuộc thi được công bố trên Website của Sở Tư pháp, dự kiến ngày 01/11/2023.

Chi tiết cụ thể xem Thể lệ được đính kèm:

PBGDPL

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h