Tổ chức bổ trợ tư pháp >> Hoạt động ngành

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân cấp huyện và Ủy ban nhân dân xấ tỉnh Yên Bái

20/11/2023 02:42:36 Xem cỡ chữ Google
Ngày 16 tháng 11 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 2129/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân cấp huyện và Ủy ban nhân dân xã tỉnh Yên Bái

Chi tiết cụ thể xem tệp đính kèm:

Bùi Bích Thuỷ

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h