Cải cách hành chính

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021

11/01/2021

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021

KẾT QUẢ CÔNG TÁC THAM MƯU CHO UBND TỈNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CẢI CÁCH THỂ CHẾ, GIAI ĐOẠN 2011-2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

KẾT QUẢ CÔNG TÁC THAM MƯU CHO UBND TỈNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CẢI CÁCH THỂ CHẾ, GIAI ĐOẠN 2011-2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

03/08/2020

Xác định việc triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, giai đoạn 2011-2020 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và xuyên suốt, trong giai đoạn vừa qua, Sở Tư pháp đã kịp thời quán triệt, triển khai đầy đủ 07 nhiệm vụ trong Chương trình, đặc biệt đã tham mưu tích cực cho UBND tỉnh trong lĩnh vực cải cách thể chế, đạt được những kết quả khả quan.

Cải cách thủ tục hành chính - tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân

12/11/2019

Bám sát nội dung chỉ đạo của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh, thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) luôn được Sở Tư pháp quan tâm, chỉ đạo thực hiện nên đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Yên Bái: Hội thảo khoa học nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính

12/11/2019

Chiều 30/8, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phối hợp với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Viện Nhà nước và Pháp luật - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Phát huy vai trò cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh Yên Bái trong giai đoạn hiện nay”.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h