Tin Hoạt động

Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật tại huyện Mù Cang Chải

20/05/2024

Thực hiện Kế hoạch số 630a/KH-STP ngày 25/4/2024 của Sở Tư pháp về triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng, trợ giúp pháp lý cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (thuộc Nội dung số 2, Nội dung số 3 Tiểu dự án 1 và tiểu dự án 3 Dự án 10) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025, trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2024.

Tổ chức Hội thi “Tìm hiểu pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc” năm 2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Tổ chức Hội thi “Tìm hiểu pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc” năm 2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

20/05/2024

Ngày 16/5/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch số 118/KH-UBND về Tổ chức Hội thi “Tìm hiểu pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc” năm 2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

5 không để tránh lừa đảo trên không gian mạng

17/05/2024

Để tránh lừa đảo trên không gian mạng người dùng cần thực hiện nguyên tắc 5 không

Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp

17/05/2024

Sáng ngày 17/5/2024, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp. Hội nghị do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi chủ trì.

Tiếp tục triển khai thực hiện công tác cải cách TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử

Tiếp tục triển khai thực hiện công tác cải cách TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử

17/05/2024

Ngày 15/5/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND ban hành văn bản số 1593/UBND-NC về việc tiếp tục triển khai thực hiện công tác cải cách TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử gửi các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Theo đó UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện một số nội dung chính như sau:

Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Nghị quyết về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 tỉnh Yên Bái

Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Nghị quyết về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 tỉnh Yên Bái

10/05/2024

Ngày 19 tháng 4 năm 2024, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về chủ trương sắp xếp đơn vị hành hính cấp xã giai đoạn 2023-2025 tỉnh Yên Bái.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h