Tin Hoạt động

Tổng kết công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2018

Tổng kết công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2018

14/01/2019

Ngày 25/12/2018, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt hoạt động tố tụng tỉnh Yên Bái (viết tắt là Hội đồng PHLN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Huy Cường, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng PHLN chủ trì Hội nghị.

13 tiêu chí đánh giá xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em

13 tiêu chí đánh giá xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em

14/01/2019

Ngày 13/01/2019 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 13/QĐ-TTg Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em. Theo đó, tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em gồm 13 tiêu chí với tổng số điểm tối đa là 1.000 điểm. Cụ thể, 13 tiêu chí đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em bao gồm:

Triển khai thi hành Luật thủy lợi trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Triển khai thi hành Luật thủy lợi trên địa bàn tỉnh Yên Bái

25/12/2018

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủy lợi trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Quy định mới về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

Quy định mới về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

25/12/2018

Từ ngày 20/11/2018, quy định về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được thực hiện theo Thông tư số 148/2018/TT-BQP do Bộ Quốc Phòng mới ban hành.

Quy định mới về tổ chức lễ hội

Quy định mới về tổ chức lễ hội

25/12/2018

Ngày 29/8/2018 Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 110/2018/NĐ-CP quy định về quản lý và tổ chức lễ hội. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 10 năm 2018. Nghị định nêu rõ các nguyên tắc tổ chức lễ hội, theo đó việc tổ chức lễ hội nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", tôn vinh công lao các bậc tiền nhân, nhân vật lịch sử, những người có nhiều đóng góp trong quá trình hình thành, phát triển đất nước, tuyên truyền giá trị về lịch sử, văn hóa, kiến trúc của di tích, truyền thống tốt đẹp của lễ hội.

Quy định mới về thi tuyển công chức

Quy định mới về thi tuyển công chức

25/12/2018

Ngày 29/11/2018 Chính phủ ban hành Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h