Tin Hoạt động

Quy định mới về mức đóng bảo hiểm y tế

Quy định mới về mức đóng bảo hiểm y tế

25/12/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế, trong đó quy định mức đóng bảo hiểm y tế.

Quy định mới về điều kiện kinh doanh đào tạo lái xe ô tô

Quy định mới về điều kiện kinh doanh đào tạo lái xe ô tô

25/12/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 138/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.

Những trường hợp cán bộ, công chức có thể xin từ chức

Những trường hợp cán bộ, công chức có thể xin từ chức

25/12/2018

Từ chức là việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý đề nghị được thôi giữ chức vụ khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm.

Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các Bộ, ngành, địa phương

Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các Bộ, ngành, địa phương

25/12/2018

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các Bộ, ngành, địa phương

Một số chính sách quan trọng có hiệu lực thi hành từ tháng 9/2018

Một số chính sách quan trọng có hiệu lực thi hành từ tháng 9/2018

25/12/2018

Hỗ trợ người có công đang định cư ở nước ngoài Nghị định số 102/2018/NĐ-CP quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài; hồ sơ, thẩm quyền, quy trình giải quyết chế độ hỗ trợ, một số chế độ đãi ngộ khác và trách nhiệm tổ chức thực hiện

Hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn giảm nghèo bền vững

Hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn giảm nghèo bền vững

25/12/2018

Ngày 21 tháng 10 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1385/QĐ-TTg phê duyệt Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020 (gọi tắt là Đề án). Theo đó:

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h