Văn bản - Chính sách mới

Điều kiện trở thành thành viên hợp tác xã

Điều kiện trở thành thành viên hợp tác xã

05/09/2023

Căn cứ theo Điều 30 Luật Hợp tác xã 2023 quy định điều kiện trở thành thành viên hợp tác xã như sau:

Nghĩa vụ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã từ ngày 01/7/2024

Nghĩa vụ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã từ ngày 01/7/2024

28/08/2023

Theo Điều 10, Luật Hợp tác xã quy định nghĩa vụ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã như sau:

Quyền của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã từ ngày 01/7/2024

Quyền của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã từ ngày 01/7/2024

28/08/2023

Theo Điều 9 Luật Hợp tác xã 2023 quy định quyền của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã như sau:

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h