Văn bản - Chính sách mới

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng

28/08/2023

Ngày 29/6/2023, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 06/2023/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

Nguyên tắc biên tập nội dung phát thanh, truyền hình thể thao, giải trí theo yêu cầu

Nguyên tắc biên tập nội dung phát thanh, truyền hình thể thao, giải trí theo yêu cầu

28/08/2023

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 06/2023/TT-BTTTT hướng dẫn nguyên tắc biên tập, phân loại và cảnh báo nội dung phát thanh, truyền hình thể thao, giải trí theo yêu cầu trên dịch vụ phát thanh, truyền hình.

Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023-2025

Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023-2025

25/07/2023

Để kịp thời giúp đỡ cho các hộ nghèo có điều kiện “an cư, lạc nghiệp”, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế và vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, ngày 27/4/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 632 phê duyệt Đề án Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnhYên Bái giai đoạn 2023-2025.

Không tăng mức thu học phí năm học 2023-2024 đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Không tăng mức thu học phí năm học 2023-2024 đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái

25/07/2023

Ngày 8/7/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 39/2023/NQ-HĐND kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND ngày 6/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến hết năm học 2023-2024.

Quy định về nhận, gửi, thời điểm, địa điểm nhận, gửi thông điệp dữ liệu trong giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử

Quy định về nhận, gửi, thời điểm, địa điểm nhận, gửi thông điệp dữ liệu trong giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử

25/07/2023

Quy định về nhận, gửi, thời điểm, địa điểm nhận, gửi thông điệp dữ liệu trong giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử theo Điều 37 Luật Giao dịch điện tử 2023 như sau:

Quy định biện pháp phòng thủ dân sự được áp dụng trong tình trạng chiến tranh

Quy định biện pháp phòng thủ dân sự được áp dụng trong tình trạng chiến tranh

25/07/2023

Căn cứ Điều 26 Phòng thủ dân sự 2023 quy định về biện pháp phòng thủ dân sự được áp dụng trong tình trạng chiến tranh như sau:

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h