Trợ giúp pháp lý >> Hoạt động ngành

Đưa pháp luật đến với vùng cao

29/07/2022 02:55:22 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Kế hoạch số 72/KH-TGPL ngày 28/6/2022 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Yên Bái tổ chức thực hiện truyền thông về trợ giúp pháp lý trong tháng 7 tại các xã Kim Nọi, Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

Quang cảnh buổi truyền thông

Ngày 11/7/2022, Đoàn công tác của Trung tâm đã phối hợp cùng với Phòng Tư pháp huyện Mù Cang Chải và Ủy ban nhân dân các xã Kim Nọi, Mồ Dề tổ chức truyền thông về Trợ giúp pháp lý và tư vấn giải đáp vướng mắc pháp luật cho người dân địa phương.

Tại buổi truyền thông, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước đã giới thiệu cho người dân về chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí của Đảng và Nhà nước: đối tượng, thủ tục, trình tự, lĩnh vực pháp luật trợ giúp pháp lý; cung cấp thông tin địa chỉ, số điện thoại Trung tâm và chi nhánh trực thuộc để người tham dự biết, thực hiện quyền được trợ giúp pháp lý miễn phí khi có nhu cầu.

Thông qua buổi truyền thông đã góp phần nâng cao sự hiểu biết pháp luật và ý thực chấp hành pháp luật cho đồng bào các dân tộc thiểu số, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, củng cố lòng tin của nhân dân đối với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước./.                                 

Đặng Bình - TTTGPL

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h