Tin Hoạt động >> Chuyển đổi số

Yên Bái tổ chức diễn tập an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh năm 2022

28/11/2022 09:40:57 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Chỉ thị số 60/CT-BTTTT ngày 16/9/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức triển khai diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin mạng. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái phối hợp với Trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT) tổ chức chương trình diễn tập thực chiến an toàn, an ninh mạng năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh buổi diễn tập

            Tham gia lớp tập huấn có lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái cùng với Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin của tỉnh, các đồng chí là công chức, viên chức chuyên trách, bán chuyên trách về công nghệ thông tin và an toàn thông tin ở các cơ quan, đơn vị địa phương, doanh nghiệp có liên quan và các chuyên gia an toàn thông tin đến từ trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT).

            Tại buổi diễn tập các đồng chí cán bộ chuyên trách và bán chuyên trách công nghệ thông tin và an toàn thông tin của các sở, ban, ngành, UBND huyện thị đã được chia thành 02 nhóm tấn công và 01 nhóm phòng thủ diễn tập vào hệ thống thông tin của các đơn vị như: mail.yenbai.gov.vn; vanyen.yenbai.gov.vn; yenbinh.yenbai.gov.vn. Sau khi diễn tập tại các hệ thống thông tin đã nêu, các nhóm lần lượt báo cáo kết quả thực hiện và được các chuyên gia đến từ trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng chia sẻ, các kinh nghiệm và cách xử lý sự cố trên hệ thống thông tin của đơn vị mình.

Nhóm tấn công đang thực hiện nội dung diễn tập

            Qua 04 ngày diễn tập, đã củng cố và nâng cao kiến thức về an toàn thông tin mạng cho Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Yên Bái và các cơ quan, đơn vị có liên quan, đây cũng là cơ hội rèn luyện kỹ năng, quy trình ứng phó sự cố thực tế thông qua hoạt động diễn tập thực chiến trên hệ thống đang vận hành, tăng cường chia sẻ, học tập kinh nghiệm, kiến thức đảm bảo an toàn thông tin mạng giữa các cơ quan, đơn vị, qua đó góp phần bảo đảm an toàn thông tin mạng, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành trên địa bàn tỉnh Yên Bái nói chung và cơ quan đơn vị nói riêng ./. 

           

Trần Lan, Văn phòng Sở

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h