Tin Hoạt động >> Hoạt động ngành

Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2023

19/04/2023 09:07:17 Xem cỡ chữ Google
Ngày 18/4/2023, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật; công tác xử lý vi phạm hành chính và công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Tham dự Hội nghị có hơn 100 đại biểu là công chức thuộc các cơ quan chuyên môn Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Ông Nguyễn Ngọc Lâm, Phó Giám đốc Sở Tư pháp khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Lâm, Phó Giám đốc Sở Tư pháp cho rằng: Hội nghị nhằm tiếp tục nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng vận dụng pháp luật chuyên ngành, chuyên sâu cho đội ngũ công chức trong thực thi nhiệm vụ; Đồng thời, thông qua Hội nghị, các đại biểu có thể chủ động trao đổi những nội dung còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, địa phương để rút ra kinh nghiệm, bồi dưỡng thêm kiến thức, kỹ năng để chủ động hơn, tự tin hơn trong thực thi công vụ.

Tại hội nghị, Bà Tô Thị Thanh Mai, Trưởng phòng Xây dựng, Kiểm tra văn bản và Theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp khẳng định: Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL là cơ chế kiểm soát văn bản QPPL sau khi ban hành, là công cụ quan trọng, hữu hiệu để đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của văn bản QPPL, qua đó góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương nói riêng và của cả nước nói chung. Bên cạnh đó, hoạt động hệ thống hóa VBQPPL được thực hiện định kỳ 05 năm một lần giúp công tác xây dựng, áp dụng, thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh được hiệu quả, thuận tiện, tăng cường tính công khai, minh bạch, dễ tiếp cận của hệ thống pháp luật. Thông qua chuyên đề công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, các đại biểu tham dự Hội nghị đã được phân tích và hướng dẫn áp dụng những quy định về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP của Chính phủ). Trong đó, Báo cáo viên đã xác định rõ trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong công tác này; đồng thời tập trung một số nội dung quan trọng trong công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương như: Nguyên tắc thực hiện; nhiệm vụ của các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền; quy trình, kỹ năng, nghiệp vụ; các biểu mẫu áp dụng trong rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật..

 

 

Bên cạnh việc tập huấn về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, tại Hội nghị, các đại biểu tham dự được phổ biến, hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo Thông tư số 01/2023/TT-BTP ngày 06/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; nghiệp vụ công tác theo dõi THTHPL theo quy định của của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ) và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thông qua hội nghị, các đại biểu đã nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng vận dụng pháp luật chuyên ngành, chuyên sâu cho đội ngũ công chức trong thực thi nhiệm vụ về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; công tác xử lý vi phạm hành chính và công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Từ đó bảo đảm việc tổ chức triển khai, thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, có hiệu quả tại cơ quan, đơn vị, địa phương./.

Thu Hằng

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h