Tin Hoạt động >> Hoạt động ngành

Kiểm tra công tác Tư pháp tại huyện Mù Cang Chải và huyệnTrạm Tấu

01/03/2023 10:05:07 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 03/01/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về triển khai công tác Tư pháp năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái và Chương trình công tác năm 2023 của Sở Tư pháp. Sở Tư pháp tiến hành việc kiểm tra việc thực hiện công tác tư pháp năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 tại Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải, huyện Trạm Tấu.

Quang cảnh Hội nghị

Đoàn kiểm tra do đồng chí Nguyễn Huy Cường, Giám đốc Sở Tư pháp làm trưởng đoàn, thành viên là đồng chí Phó Giám đốc Sở và các đồng chí Trưởng các phòng nghiệp vụ của Sở. Đoàn kiểm tra thực hiện từ ngày 20/02/2023 đến ngày 25/02/2023, theo đó đã kiểm tra cụ thể đối với hai huyện và Uỷ ban nhân dân xã Chế Tạo huyện Mù Cang Chải và  Uỷ ban nhân dân xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu.

Tặng quà lưu niệm UBND xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải

Công tác kiểm tra tập trung vào các nội dung về kết quả triển khai công tác tư pháp năm 2022 và triển khai công tác tư pháp năm 2023 theo nội dung tại Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 03/01/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái, trên các lĩnh vực công tác tư pháp đó là: Công tác xây dựng, thẩm định; kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hòa giải ở cơ sở; Công tác hộ tịch, quốc tịch, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, chứng thực; việc chuẩn bị số sách hộ tịch để triển khai việc số hoá sổ hộ tịch; Công tác trợ giúp pháp lý; Công tác kiện toàn, bố trí đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp tại phòng tư pháp và công chức tư pháp hộ tịch cấp xã; Công tác kiểm tra; nâng cao chất lượng hoạt động chỉ đạo, điều hành công tác tư pháp; cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tư pháp ở cơ sở./.

Minh Lý

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h