Tin Hoạt động >> Hoạt động ngành

Sở Tư pháp tiên phong thí điểm thực hiện không tiếp nhận hồ sơ giấy đối với thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam

19/04/2023 03:29:38 Xem cỡ chữ Google
Thời gian vừa qua, tỉnh Yên Bái đã cung cấp gần 700 Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT toàn trình và DVCTT một phần) để các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công tỉnh, hệ thống CSDL chuyên ngành. Tuy nhiên, tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến trên địa bàn tỉnh chưa cao; việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến chưa trở thành thói quen của người dân, doanh nghiệp, đa số người dân, doanh nghiệp vẫn thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa các cấp.

Với mục tiêu tỷ lệ thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt 100%; tỷ lệ hồ sơ của người dân được xử lý trực tuyến toàn trình đạt 50%, đồng thời từng bước thay đổi cách làm, thói quen của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính. Kể từ ngày 01/5/2023 đến hết ngày 31/12/2023 Sở Tư pháp sẽ tiến hành thực hiện thí điểm không tiếp nhận hồ sơ giấy đối thủ tục: Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam đã được công bố tại Quyết định 2665/QĐ-UBND ngày 27/12/2022 của UBND tỉnh; chỉ thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ Quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh (Cổng Dịch vụ công tỉnh) và hệ thống Cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Tuy nhiên, Đối với DVCTT toàn trình cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam chỉ thực hiện tiếp nhận hồ sơ giấy đối với người nước ngoài.

Triển khai  thực hiện thí điểm đối với dịch vụ này, Sở Tư pháp kỳ vọng việc nộp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính cấp phiếu Lý lịch tư pháp của công dân sẽ được đơn giản hóa và tạo sự thuận lợi tối đa cho người thực hiện yêu cầu, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh nói chung, nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính nói riêng.

Khánh Huyền

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h