Tin Hoạt động >> Hoạt động ngành

Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

20/04/2023 01:31:43 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 14/02/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hoà giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái và Kế hoạch số 339/KH-STP ngày 20/02/2023 của Sở Tư pháp về tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Hưng Tĩnh, Phó Giám đốc Sở khai mạc hội nghị tập huấn

Ngày 20/4/2023, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. Đây là lần đầu tiên Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến giữa điểm cầu chính đặt tại Sở Tư pháp với hơn 170 điểm cầu tại Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Chủ trì hội nghị tại điểm cầu của Sở Tư pháp có đồng chí Nguyễn Hưng Tĩnh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, các báo cáo viên pháp luật của Sở, các đại biểu phường Đồng Tâm, phường Yên Thịnh và hơn 950 đại biểu tại hơn 170 điểm cầu là đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; thành viên Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật cấp huyện, công chức Phòng Tư pháp huyện, thị xã, thành phố; đại diện lãnh đạo UBND cấp xã và công chức Tư pháp - Hộ tịch được phân công thực hiện nhiệm vụ theo dõi, triển khai xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của 173 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

 

Quang cảnh hội nghị trực tuyến

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thu Phương, Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật đã triển khai và hướng dẫn nghiệp vụ đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 25/2001/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện Quyết định số 25/2001/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

 

Đại biểu phường Đồng Tâm, phường Yên Thịnh tham dự hội nghị

Thông qua hội nghị, giúp cho các đại biểu, nhất là đội ngũ công chức, người được phân công thực hiện nhiệm vụ theo dõi, triển khai xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật nắm bắt đầy đủ, kịp thời các nội dung của Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và Thông tư số 09/2021/TT-BTP về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc triển khai các hoạt động xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh./.

Đặng Tuấn

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h