Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ >> Hoạt động ngành

Hướng ứng cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến"

20/05/2019 09:50:23 Xem cỡ chữ Google
Hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" trên Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật, Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h