Văn bản - Chính sách mới

Quy định mức thu phí thẩm định các đồ án quy hoạch

Quy định mức thu phí thẩm định các đồ án quy hoạch

10/06/2023

Ngày 31/5/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 35/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định các đồ án quy hoạch.

Quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

10/06/2023

Ngày 02/6/2023, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 08/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12/8/2021 của Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng CNTT phải có Internet Ti vi

Điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng CNTT phải có Internet Ti vi

10/06/2023

Theo Thông tư 03/2023/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông ban hành ngày 30/5/2023, trong đó yêu cầu mỗi xã đặc biệt khó khăn phải có ít nhất 1 điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số trang bị ti vi kết nối Internet.

Quy định về hoạt động của điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin

Quy định về hoạt động của điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin

10/06/2023

Theo Điều 12 Thông tư 03/2023/TT-BTTTT quy định điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin bao gồm các hoạt động như sau:

Hoạt động của điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin

Hoạt động của điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin

10/06/2023

Ngày 30/5/2023, Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông ký ban hành Thông tư số 03/2023/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện một số nội dung về thông tin và truyền thông trong Tiểu dự án 1 và Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 10 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025.

Quy định phối hợp trao đổi thông tin trong điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố

Quy định phối hợp trao đổi thông tin trong điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố

10/06/2023

Ngày 31 tháng 3 năm 2023, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư liên tịch số 02/2023/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC quy định về phối hợp trao đổi thông tin giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố. Thông tư liên tịch có hiệu lực thi hành từ ngày 25/5/2023.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h