Văn bản - Chính sách mới

Triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động

14/09/2022

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 1026/QĐ-TTg ngày 31/8/2022 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động.

Triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022-2030

Triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022-2030

12/09/2022

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả vụ việc trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính, truyền thông về quyền được trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính, bảo đảm người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí theo quy định của pháp luật. Ngày 31/8/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch số 188/KH-UBND triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2030, theo đó các hoạt động thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi thuộc diện được trợ giúp pháp lý bao gồm:

Phối hợp triển khai thi hành Luật Cư trú năm 2020

Phối hợp triển khai thi hành Luật Cư trú năm 2020

12/09/2022

Để việc triển khai thực hiện quy định của Luật Cư trú thống nhất, đồng bộ, hiệu quả nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm phiền hà cho công dân trong thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân (Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú có giá trị đến hết ngày 31/12/2022). Ngày 22/8/2022, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội ban hành Công văn số 5672/C06-TTDLDC, theo đó đề nghị cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp, thực hiện một số nội dung sau:

Quy định về cấp lại, cấp đổi Chứng chỉ giáo dục quốc phòng và an ninh

Quy định về cấp lại, cấp đổi Chứng chỉ giáo dục quốc phòng và an ninh

09/09/2022

Ngày 30/8/2022, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Thông tư 15/2022/TT-BLĐTBXH quy định về việc quản lý chứng chỉ GDQP và an ninh như sau:

Kỳ báo cáo biểu mẫu thống kê về đăng ký doanh nghiệp

Kỳ báo cáo biểu mẫu thống kê về đăng ký doanh nghiệp

09/09/2022

Ngày 30/8/2022, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư ban hành Thông tư 19/2022/TT-BKHĐT về Kỳ báo cáo biểu mẫu thống kê về đăng ký doanh nghiệp, trong đó kỳ báo cáo được ghi ở phần giữa của từng biểu mẫu báo cáo và được tính theo ngày dương lịch, bao gồm:

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h