Văn bản - Chính sách mới

Hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực đất đai

Hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực đất đai

20/02/2024

Ngày 18 tháng 01 năm 2024, Quốc hội Khoá XV, kỳ họp kỳ họp bất thường lần thứ năm thông qua Luật Đất đai năm 2024, Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2025. Theo đó, tại Điều 11 Luật Đất đai năm 2024 quy định các hành vi bị nghiêm cấm sau:

Những nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Những nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

20/02/2024

Ngày 28/11/2023, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 6 thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024 đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng, vững chắc, toàn diện cho việc xây dựng, củng cố, duy trì lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, kịp thời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa

20/02/2024

Ngày 25/01/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 06/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa.

Miễn phí sử dụng đường bộ cho một số loại xe ô tô từ ngày 01/02/2024

Miễn phí sử dụng đường bộ cho một số loại xe ô tô từ ngày 01/02/2024

20/02/2024

Ngày 13/12/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 90/2023/NĐ-CP quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ; Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2024. Trong đó, quy định miễn phí sử dụng đường bộ đối với người nộp phí cho các loại xe ô tô sau:

Các trường hợp phải cấp đổi, cấp thẻ căn cước, trình tự, thủ tục cấp đổi, cấp lại

Các trường hợp phải cấp đổi, cấp thẻ căn cước, trình tự, thủ tục cấp đổi, cấp lại

20/02/2024

Luật Căn cước được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2023, Luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2024, trong đó quy định các trường hợp phải cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước, trình tự, thủ tục cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước...

Các trường hợp không được bảo lưu thời gian đóng BHTN từ 15/02/2024

Các trường hợp không được bảo lưu thời gian đóng BHTN từ 15/02/2024

20/02/2024

Ngày 29/12/2023, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 15/2023/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH và Nghị định 28/2015/NĐ-CP về bảo hiểm thất nghiệp.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h