Văn bản - Chính sách mới

06 trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

06 trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

06/04/2021

Theo quy định tại Điều 93 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP thì hộ kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong các trường hợp sau:

Sửa một số quy định về cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Sửa một số quy định về cấp quyền khai thác tài nguyên nước

06/04/2021

Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Giấy tờ chứng minh được miễn đào tạo nghề công chứng từ ngày 26/3/2021

Giấy tờ chứng minh được miễn đào tạo nghề công chứng từ ngày 26/3/2021

06/04/2021

Ngày 03/02/2021, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 01/2021/TT-BTP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật công chứng.

Đã có Thông tư 01/2021/TT-BTP hướng dẫn Luật Công chứng

Đã có Thông tư 01/2021/TT-BTP hướng dẫn Luật Công chứng

06/04/2021

Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 hướng dẫn Luật Công chứng 2014.

Hồ sơ đăng ký hành nghề công chứng và cấp Thẻ công chứng viên từ 26/3/2021

Hồ sơ đăng ký hành nghề công chứng và cấp Thẻ công chứng viên từ 26/3/2021

30/03/2021

Theo Điều 4 Thông tư 01/2021/TT-BTP hướng dẫn Luật Công chứng, hồ sơ đăng ký hành nghề công chứng và cấp Thẻ công chứng viên được quy định như sau:

Giảm thời gian bồi dưỡng nghiệp vụ hàng năm đối với công chứng viên

Giảm thời gian bồi dưỡng nghiệp vụ hàng năm đối với công chứng viên

11/03/2021

Từ ngày 26/3 tới đây, thời gian tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng viên giảm xuống tối thiểu là 2 ngày làm việc/năm (16 giờ/năm) thay vì tối thiểu là 3 ngày làm việc/năm (24 giờ/năm) như quy định hiện hành.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h