Văn bản - Chính sách mới

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

15/06/2021

Ngày 01/06/2021, Tỉnh ủy Yên Bái ban hành Chỉ thị số 14 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật,nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân.

Một số điểm mới Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính

Một số điểm mới Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính

10/06/2021

Quốc hội đã chính thức thông qua Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV (sau đây gọi tắt là Luật sửa đổi). Theo đó, Luật sửa đổi sẽ chính thức có hiệu lực từ 01/01/2022. Luật sửa đổi được Quốc hội thông qua gồm 3 Điều với nhiều điểm mới quan trọng:

Địa điểm không được đăng ký thường trú mới

Địa điểm không được đăng ký thường trú mới

10/06/2021

Theo Điều 23, Luật Cư trú quy định “Địa điểm không được đăng ký thường trú mới” bao gồm:

Chính sách mới liên quan đến giáo viên có hiệu lực từ tháng 5/2021

Chính sách mới liên quan đến giáo viên có hiệu lực từ tháng 5/2021

10/06/2021

1. Nhiều quy định mới giáo viên cần biết khi giảng dạy online Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ ngày 16/5/2021) về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Theo đó, Thông tư 09 có nhiều quy định mới về vấn đề giảng dạy online giáo viên cần nắm rõ:

Đã có Nghị định 21/2021/NĐ-CP hướng dẫn BLDS 2015 về Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

Đã có Nghị định 21/2021/NĐ-CP hướng dẫn BLDS 2015 về Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

31/05/2021

Ngày 19/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 21/2021/NĐ-CP quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, Nghị định này thay thế cho Nghị định 163/2006/NĐ-CP và Nghị định 11/2012/NĐ-CP.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h