Tin Hoạt động >> Hoạt động ngành

Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái nâng cao kiến thức pháp luật kinh doanh dành cho doanh nghiệp

28/07/2020 08:18:11 Xem cỡ chữ Google

Trong những năm qua, từ khi Quốc hội khóa XIII thông qua Luật doanh nghiệp (sửa đổi) năm 2014; Quốc hội khóa XIV thông qua Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017; Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, là sự bảo đảm đối với doanh nghiệp và hoạt động của doanh nghiệp đó là: Nhà nước công nhận sự tồn tại lâu dài và phát triển của các loại hình doanh nghiệp, bảo đảm bình đẳng trước pháp luật của các doanh nghiệp không phân biệt hình thức sở hữu và thành phần kinh tế, thừa nhận tính sinh lợi hợp pháp của doanh nghiệp.

Trên tinh thần đó, tại Yên Bái, các cấp ủy Đảng, chính quyền và các cơ quan hữu quan luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện trong việc thành lập và phát triển của doanh nghiệp, trong đó có thể kể đến các văn bản như: Chương trình hành động số 90-CTr/TU ngày 15/11/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 08/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc triển khai thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 15/3/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Hôc trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2024. Kế hoạch số 230/KH-UBND ngày 19/9/2019 của UBND tỉnh về khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Nghị quyết số 09/2020/NQ-HHĐND ngày 19/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ cho DNNVV trên địa  bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020-2025. Tại Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 09/7/2020 của UBND tỉnh Yên Bái về thực hiện chính sách hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2020, theo đó, từ 2020 đến 2025, UBND tỉnh Bái dự kiến dành ngưồn lực 70 tỷ đồng hỗ trợ cho DNNVV, riêng năm 2020 là 13 tỷ đồng, như: Hỗ trợ mặt bằng sản xuất 1,8 tỷ; Hỗ trợ đổi mới công nghệ  1,7 tỷ; Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực 0,5 tỷ; Hỗ trợ mở rộng thị trưởng  0,6 tỷ; Hỗ trợ chuyển đổi từ hộ KD thành DNNVV 4,6 tỷ.v.v.. Ngoài ra, Tỉnh còn tổ chức các chương trình cà phê doanh nhân định kỳ hàng tháng để các doanh nghiệp có thể chia sẻ những khó khăn vướng mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh từ đó tỉnh kịp thời tháo gỡ, giải quyết nhằm tạo động lực thúc đẩy, động viên các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh…

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung chính sách theo quy định của pháp luật đối với DN trong đó có hỗ trợ pháp lý cho DNNVV trên địa bàn tỉnh, ngày 14/7/2020, Sở Tư pháp đã phối hợp với Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương để tổ chức “Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh dành cho doanh nghiệp” từ nguồn kinh phí của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020, với sự tham dự khoảng 100 đại biểu của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục thuế tỉnh, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Liên minh Hợp tác xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện (Yên Bình, Trấn Yên, Văn Yên, Lục Yên, thành phố Yên Bái) và các doanh nghiệp, Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp được tiếp cận thông tin pháp luật một cách chính xác, kịp thời và đầy đủ, phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp; tạo chuyển biến căn bản về nhận thức pháp lý, ý thức pháp luật và thói quen tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, góp phần tạo lập các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động thực thi pháp luật để giúp doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả; hạn chế rủi ro pháp lý và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

             Tại Hội nghị, các đại biểu đã được TS. Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương làm giảng viên giới thiệu các nội dung mới cơ bản của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư,... Bên cạnh đó, các vướng mắc của doanh nghiệp trong thực tiễn áp dụng cũng được giải đáp cụ thể và đưa ra một số giải pháp giúp các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình.

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh dành cho doanh nghiệp là hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Đồng thời nâng cao kiến thức, hiểu biết pháp luật cho các chủ doanh nghiệp, từ đó hạn chế rủi ro pháp lý và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy sự phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh./.

Thu Hằng

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h