Tin Hoạt động >> Hoạt động ngành

Hội nghị tổng kết công tác Đảng, chính quyền và Đoàn thể năm 2022

28/12/2022 03:51:41 Xem cỡ chữ Google
Chiều ngày 27/12/2022, tại Hội trường Sở Tư pháp, lãnh đạo Sở Tư pháp và Ban Chấp hành Công đoàn đã phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức, nhằm kiểm điểm những nội dung công tác đề ra trong năm 2022, xây dựng và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Huy Cường, Giám đốc Sở Tư pháp

Tham dự và chủ trì Hội nghị có ông Nguyễn Huy Cường – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp và toàn thể công chức và người lao động thuộc Sở. Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đã diễn ra sôi nổi, tích cực. Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện những nội dung của công tác tư pháp năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo công tác Đảng năm 2022, phương hướng 2023; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2022, chương trình hoạt động năm 2023; Báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ năm 2022, phương hướng thực hiện năm 2023. Thông qua báo cáo thu, chi tài chính năm 2022.

 

Đồng chí Trần Văn Tường, Phó Giám đốc Sở phát biểu tại hội nghị

 Trên cơ sở các nội dung báo cáo, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho công chức, viên chức thuộc Sở, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị thống nhất các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra, quyết tâm thực hiện bằng biểu quyết 100% ý kiến nhất trí.

 Phát biểu bế mạc Hội nghị, ông Nguyễn Huy Cường – Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở đề nghị toàn thể công chức, người lao động tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đề ra góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan năm 2023.

Minh Lý

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h