Tin Hoạt động >> Hoạt động ngành

Hội Luật gia tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2023

16/02/2023 09:34:29 Xem cỡ chữ Google
Chiều ngày 15/2/2023, Hội Luật gia (HLG) tỉnh tổng kết công tác Hội năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, tỉnh và HLG các cấp.

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2022, HLG tỉnh Yên Bái đã triển khai khá toàn diện, sâu rộng các mặt công tác. Công tác tham gia xây dựng chính sách pháp luật được triển khai thực hiện thường xuyên, từng bước đi vào chiều sâu. Trong năm, HLG tỉnh đã tham gia ý kiến vào 75 dự thảo văn bản, gồm: 5 dự thảo luật, 10 dự thảo nghị định, 5 dự thảo thông tư, 10 nghị quyết, 45 quyết định…Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, HLG đã phối hợp với các địa phương thực hiện 4.326 cuộc, thu hút trên 2.400 lượt người tham dự; tư vấn, trợ giúp pháp lý 425 vụ, việc cho 425 người. Nội dung tuyên truyền, tư vấn phổ biến giáo dục pháp luật có nhiều đổi mới, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn dân cư, góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật trong  cán bộ và nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

 

Lãnh đạo HLG tỉnh trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích trong phong trào thi đua năm 2022

Phát huy kết quả đạt được, năm 2023, HLG tỉnh tiếp tục tổ chức tốt các phong trào thi đua; thực hiện tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, hội viên và nhân dân; tổ chức quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 14 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với HLG Việt Nam trong tình hình mới; xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức HLG các cấp; đẩy mạnh các hoạt động tham gia xây dựng chính sách pháp luật, góp ý vào các dự thảo luật, văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý; thực hiện tốt công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo…

 

Thừa ủy quyền của HLG Việt Nam, đồng chí Trần Quang Vinh – Chủ tịch HLG tỉnh Yên Bái  trao tặng Bằng Khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội năm 2022

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của HLG Việt Nam, lãnh đạo HLG tỉnh Yên Bái đã trao tặng Bằng Khen cho 6 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội năm 2022; HLG tỉnh tặng Giấy khen cho 12 tập thể, 15 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua năm 2022./.

Đặng Tuấn

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h