Cải cách hành chính >> Hoạt động ngành

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2021

11/01/2021 02:27:08 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h