Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

CÔNG AN TỈNH - ĐIỂN HÌNH TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT NĂM 2018

25/12/2018 04:51:01 Xem cỡ chữ Google
Xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, năm 2018 Công an tỉnh đã tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ, lãnh đạo chủ chốt các đơn vị và nhân dân các văn bản liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự, công tác áp dụng và thực thi pháp luật.

Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật chủ yếu tập trung vào các nội dung của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015; Luật Thi hành tạm giam, tạm giữ; Luật Giao thông đường bộ và các văn bản pháp luật chuyên ngành khác…

Đối với hoạt động phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông: Trong năm 2018, đã tổ chức 25 buổi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho 10.228 cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên; tập huấn nghiệp vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho 623 cán bộ Công an cấp xã; tập huấn cho 82 chiến sỹ nghĩa vụ. Lực lượng cảnh sát giao thông Công an cấp huyện đã tổ chức 393 buổi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, đường sắt cho 108.727 lượt cán bộ, giáo viên, đoàn viên, học sinh và nhân dân; tổ chức 01 hội thi tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông cho 1.200 học sinh tham gia…

Công tác phát động phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc cũng được thực hiện thường xuyên: Năm 2018 đã mở 75/77 hội nghị phát động phong trào tập trung; tổ chức 2.058 buổi học tập tuyên truyền xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc với 273.791 lượt người tham gia…; duy trì, củng cố 868 tổ an ninh nhân dân với 4.516 thành viên; 1001 tổ an ninh xung kích với 3.854 thành viên; 3.563 tổ tự quản với 40.813 thành viên; xây dựng và củng cố 1.740 hòm thư góp ý về an ninh trật tự và trình báo tố giác tội phạm…

Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc: Đã vận động nhân dân thu nộp 03 quả lựu đạn; 03 quả bom 741 khẩu súng các loại; 10 công cụ hỗ trợ; 33 vũ khí thô sơ; 08 nòng súng tự chế; 211 viên đạn các loại…xử ký 14 vụ tàng trữ, sử dụng, mua bán, vận chuyển trái phép 19,5kg pháo các loại…

Thường xuyên duy trì chuyên mục “An ninh Yên Bái”, chuyên mục “An ninh trật tự”, năm 2018 đã đăng tải 552 tin, bài, ảnh tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 04/CT-BCA, ngày 19/5/2018 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới; Cuộc vận động xây dựng “Phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và tuyên truyền về hoạt động đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm…

Với những kết quả đã đạt được lực lượng Công an tỉnh đã chung tay cùng các cấp, các ngành đưa chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức và nhân dân trong việc quản lý, giáo dục con em, người thân không phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội./.

Hoàng Anh

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h