Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ >> Hoạt động ngành

Thể lệ “Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp” giai đoạn 2017 – 2020

06/11/2019 09:00:36 Xem cỡ chữ Google
Ngày 01/6/2017, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 2228/QĐ-BNN-VPĐP về Thể lệ “Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp” giai đoạn 2017-2020.

1. Nội dung, chủ đề cuộc thi

Các tác phẩm báo chí tham dự “Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp" tập trung phản ảnh các nội dung: Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp; Những kết quả nổi bật và những thành tựu về xây dựng nông thôn mới, cơ cấu lại ngành nông nghiệp, về phát triển kinh tế tập thể trên cả nước; Gương điển hình (tập thể, cá nhân), mô hình mới, cách làm hay đạt hiệu quả tích cực trong xây dựng nông thôn mới, cơ cấu lại ngành nông nghiệp, trong phát triển kinh tế tập thể, các gương điển hình trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới". Phản ánh thực trạng khó khăn, bất cập, những biểu hiện tiêu cực, các vấn đề bức xúc trong xã hội về xây dựng nông thôn mới và cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

2Hình thức tác phẩm tham gia cuộc thi

Các tác phẩm tham gia cuộc thi thuộc 04 loại hình báo chí: Báo hình, báo nói, báo in, báo điện tử. Thể loại: tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, phóng sự, ghi chép, ký báo chí, bài chân dung...

 Đối với loại hình báo hình, báo nói: thời lượng mỗi tác phẩm dự thi không quá 60 phút. Tác phẩm phải đảm bảo tính chính xác, có tính thuyết phục cao về nội dung và hình thức thể hiện. Không xét các tác phẩm mang tính hư cấu (thơ, truyện ngắn, tiểu phẩm văn nghệ, tranh vẽ, tấu hài...).

3. Đối tượng dự thi

Là công dân Việt Nam, có tác phẩm báo chí được đăng, phát trên báo hình, báo nói, báo in, báo điện tử do cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Tác giả dự giải không vi phạm các Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và luật pháp khác, phải chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của bản quyền tác giả đối với tác phẩm và tính trung thực của tác phẩm dự thi; Mỗi tác giả, nhóm tác giả tham gia dự thi không quá 05 tác phẩm ở mỗi thể loại báo viết, báo điện tử, báo nói và báo hình. Các thành viên trong Ban Tổ chức, Hội đồng giám khảo, Tổ Thư ký không được tham gia dự thi.

4Thời gian

Các tác phẩm tham dự cuộc thi năm 2019 phải là các tác phẩm được đăng, phát trên báo chí tính từ ngày 21/10/2018 đến ngày 20/10/2019. Tổ chức chấm bắt đầu từ ngày 21/10/2019. Công bố giải thưởng năm 2019 dự kiến vào dịp tổ chức Ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn (ngày 14/11/2019) tại Hà Nội.

5. Cách thức gửi tác phẩm dự thi

Các tác phẩm tham dự phải đính kèm phiếu ghi theo Họ, tên tác giả, tên bút danh, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, tiêu đề tác phẩm, thông tin về số phát hành tác phẩm:

- Đối với các tác phẩm đăng trên báo in: gửi kèm bài đã đăng trên báo hoặc bản copy có ghi rõ thời gian đăng bài.

- Đối với các tác phẩm đăng trên báo điện tử: in toàn bộ nội dung tác phẩm ra giấy khổ A4, ghi rõ tên báo, thời gian đăng, đường link và tệp file kèm theo tới địa chỉ và email của Ban Tổ chức. Các tác phẩm dự thi phải có chữ ký của tác giả và xác nhận của cơ quan báo chí đã đăng tác phẩm. Ngoài phong bì (đối với gửi bản cứng) và tiêu đề thư điện tử (đối với file mềm) gửi tới Ban Tổ chức ghi rõ: Tham dự “Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp" giai đoạn 2017 - 2020".

Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi:Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

Tác phẩm dự thi ngoài việc gửi qua đường bưu điện (để chấm giải), tác giả có thể gửi qua  thư điện tử: nongthonmoi@mard.gov.vn.

Thông tin liên hệ: Phòng Truyền thông và Hợp tác quốc tế, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương. ĐT: 04-38438617, Fax: 04-3.7343597, Email: nongthonmoi@mard.gov.vn.

 

Đặng Tuấn

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h