Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ >> Hoạt động ngành

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

06/11/2019 09:00:36 Xem cỡ chữ Google
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h