Tin Hoạt động >> Hoạt động ngành

Bãi bỏ 03 VBQPPL do Bộ trưởng Bộ Tư pháp liên tịch ban hành

12/11/2019 03:49:54 Xem cỡ chữ Google
Vừa qua, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 05/2019/TT-BTP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành.

Ảnh Internet

Theo đó, bãi bỏ toàn bộ 03 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ truởng Bộ Tư pháp liên tịch ban hành sau đây:

1. Thông tư liên tịch 03/2000/TTLT-BTP-BVHTT-BTTUBTƯMTTQVN ngày 31/3/2000 hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư;

2. Thông tư liên tịch 04/2001/TTLT-BTP-BVHTT-BTTUBTƯMTTQVN-UBQGDS-KHHGĐ ngày 09/7/2001 hướng dẫn bổ sung Thông tư liên tịch 03/2000/TTLT-BTP-BVHTT-BTTUBTƯMTTQVN ngày 31/3/2000;

3. Nghị quyết liên tịch 04/1985/NQLT ngày 16/11/1985 về việc tăng cường giáo dục pháp luật trong đoàn thanh niên và thanh niên.

Ngoài ra, Thông tư này cũng đồng thời bãi bỏ Thông tư 15/2014/TT-BTP ngày 20/5/2014 về tìm gia đình thay thế ở nước ngoài cho trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo,…cần tìm gia đình thay thế.

Thông tư 05/2019/TT-BTP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020.

 

(Theo Thư viện pháp luật)

Chinh Phạm

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h