Tin Hoạt động >> Hoạt động ngành

Chương trình phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở giữa Sở Tư pháp tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh giai đoạn 2019-2023.

20/08/2019 02:24:07 Xem cỡ chữ Google
Chiều ngày 15/8/2019 Sở Tư pháp và Tòa án nhân dân tỉnh đã tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở giữa Sở Tư pháp tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh giai đoạn 2019 - 2023.

Lãnh đạo hai Ngành tham gia ký kết Chương trình phối hợp

 Chương trình phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở giữa Sở Tư pháp và Tòa án nhân dân tỉnh giai đoạn 2019 - 2023 nêu cụ thể các hoạt động phối hợp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trong hoạt động hòa giải ở cơ sở cũng như nhiệm vụ cụ thể của Sở Tư pháp và Tòa án nhân dân tỉnh, trong đó tập trung phối hợp xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật; triển khai có hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; phổ biến sâu rộng Hiến pháp, các Luật, các văn bản pháp luật dưới nhiều hình thức phù hợp với đặc thù từng cơ quan; Phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện quy định về việc công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án theo quy định; tập huấn kiến thức và đào tạo chuyên sâu về kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ Hòa giải viên. Xây dựng, khai thác, sử dụng có hiệu quả đội ngũ Báo cáo viên pháp luật của Tòa án nhân dân các cấp và huy động đội ngũ Thẩm phán, cán bộ Tòa án tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; động viên, huy động đội ngũ Thẩm phán đã nghỉ hưu tham gia làm Hòa giải viên ở cơ sở v.v…

Lễ ký kết chương trình phối hợp này, sẽ phát huy được đầy đủ vai trò, thế mạnh, nguồn lực sẵn có; trách nhiệm của Tòa án nhân dân và Sở Tư pháp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở. Với tinh thần phối hợp, cùng hỗ trợ nhau làm tốt hơn, hiệu quả hơn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Ngọc Lâm

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h