Tin Hoạt động >> Hoạt động ngành

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ở huyện vùng cao Mù Cang Chải

24/11/2022 03:47:09 Xem cỡ chữ Google
Với đặc thù là huyện vùng cao, điều kiện đi lại còn gặp nhiều khó khăn do địa bàn rộng, dân cư thưa, huyện Mù Cang Chải đã triển khai những cách làm mới, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL), nhằm mục đích đưa pháp luật đến với các tầng lớp nhân dân, từng bước hình thành thói quen chủ động học tập, tự giác tuân thủ và chấp hành pháp luật.

Việc đẩy mạnh TTPBGDPL góp phần làm giảm các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng chí Lý A Lử - Trưởng phòng Phòng Tư pháp huyện Mù Cang Chải cho biết: Để nâng cao hiệu quả công tác TTPBGDPL, hàng năm, UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác TTPBGDPL, xây dựng và triển khai có hiệu quả kế hoạch, chương trình PBGDPL của tỉnh và huyện; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành chức năng, các xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị.

            Tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã Kim Nọi, huyện Mù Cang Chải

Cùng với đó, Huyện đã kiện toàn hội đồng phối hợp PBGDPL huyện, xây dựng và bổ sung quy chế hoạt động, nhằm tăng cường vai trò hoạt động của hội đồng phối hợp PBGDPL huyện, góp phần từng bước nâng cao chất lượng công tác TTPBGDPL tại địa phương; kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; chỉ đạo các xã, thị trấn kiện toàn các tổ hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật...

Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền như: tổ chức hội nghị, cuộc họp tại trung tâm xã, các thôn, bản, khu dân cư, thông qua các quy ước, hương ước phù hợp với thực tế tại địa phương, các văn bản quy phạm pháp luật, các luật đã được người dân tiếp cận dễ dàng hơn, từ đó nâng cao nhận thức cho nhân dân về pháp luật. Đặc biệt, các nội dung tuyên truyền được xây dựng đảm bảo tiêu chí ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, tác động trực tiếp tới nhận thức của người dân.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Hội đồng phối hợp PBGDPL, Phòng Tư pháp và UBND các xã, thị trấn đã tổ chức 15 hội nghị phổ biến lồng ghép các văn bản, Luật PBGDPL, các văn bản hướng dẫn thi hành luật, các chương trình, đề án về PBGDPL, thu hút 541 người tham dự; UBND huyện chỉ đạo Phòng Tư pháp phối hợp với Trung Tâm trợ giúp pháp lý, Phòng PBGDPL Sở Tư pháp tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL cho các thành viên ban tuyên truyền truyền pháp luật cấp xã; cử thành viên Hội đồng phối hợp và báo cáo viên pháp luật huyện đi tập huấn ở tỉnh; năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, đã tổ chức tổng số 856 cuộc tuyên truyền, PBPL trực tiếp, thu hút 74.167 lượt người nghe…

Điển hình, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả về PBGDPL ở Mù Cang Chải chính là việc xây dựng thành công các mô hình dòng họ tự quản; các câu lạc bộ của các đoàn thể; câu lạc bộ kiến thức pháp luật; câu lạc bộ trợ giúp pháp lý; tổ tự quản; mô hình "Ngày cuối tuần cùng dân”…

Cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông và Trật tự xã hội Công an huyện Mù Cang Chải tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho người dân.

Thông qua các mô hình này, đã thực hiện tuyên truyền trên 200 cuộc về các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước với trên 11.200 lượt người tham dự; mô hình hòa giải "5 tốt” đã tiếp nhận 11 vụ việc, hòa giải thành công 11 vụ việc; duy trì hoạt động đạt hiệu quả cao của 3 câu lạc bộ tuyên truyền về hôn nhân và gia đình, giáo dục giới tính, phòng chống nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép... Hoạt động của các mô hình, câu lạc bộ đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Từ việc đẩy mạnh TTPBGDPL trong tình hình mới, với các hình thức linh hoạt, đa dạng, nội dung phong phú, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng kết hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 dưới nhiều hình thức sáng tạo trong thời gian qua đã truyền tải thông điệp pháp luật kịp thời, nhanh chóng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện. Qua đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức, tư tưởng và sự đồng thuận của nhân dân trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần làm cho hệ thống chính trị ở cơ sở hoạt động có hiệu lực, hiệu quả./.

Đặng Tuấn

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h