Tin Hoạt động >> Hoạt động ngành

Hội Luật gia tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 14 của Bộ Chính trị và Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam

09/12/2022 04:49:48 Xem cỡ chữ Google
Ngày 09 tháng 12 năm 2022, Hội Luật gia tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới và tập huẩn nghiệp vụ công tác Hội Luật gia năm 2022.

Quang cảnh Hội nghị

Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Huệ - Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Hội, Trưởng Ban Xây dựng và phổ biến, giáo dục pháp luật Hội Luật gia Việt Nam cùng với các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh và 100 hội viên Hội Luật gia của 09 huyện hội, thành hội, thị hội và 15 chi hội trực thuộc tỉnh Hội.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Huệ đã nêu một số nội dung cốt lõi của Chỉ thị 14 như: Chỉ thị khẳng định rõ Hội Luật gia Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp; Cần tiếp tục củng cố, kiện toàn, xây dựng Hội Luật gia Việt Nam ngày càng vững mạnh về tổ chức.

 Về nhiệm vụ Chỉ thị 14 đã đề ra đầy đủ và đồng bộ, gồm nhiều vấn đề cụ thể, trong đó gồm các nhiệm vụ: Quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm của Hội Luật gia Việt Nam, tiếp tục củng cố, kiện toàn, xây dựng tổ chức Hội; Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động Hội, phát huy vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong công tác đối ngoại nhân dân; Chỉ thị nêu rõ nhiệm vụ của Đảng đoàn Quốc hộ, Ban cán sự Đảng Chính phủ, Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng uỷ trực thuộc Trung Ương, các tỉnh uỷ, thành uỷ đối với công tác của Hội Luật.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Quang Vinh Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Yên Bái cho biết, Hội Luật gia tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 05 ngày 30/11/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới. Theo đó Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 14 của Hội Luật gia tỉnh Yên Bái đã xác định rõ mục đích, yêu cầu, các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác củng cố, kiện toàn tổ chức, phát triển hội viên, công tác tham gia xây dựng pháp luật, tuyên truyển, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý. Tham gia các hoạt động quản lý Nhà nước, quản lý xã hội, công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp, công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và công tác thi đua, khen thưởng.

Thông qua hội nghị  giúp cho các cán bộ, hội viên HLG tỉnh Yên Bái nắm rõ hơn các nội dung trong Chỉ thị số 14 và nội dung Điều lệ HLG Việt Nam để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; chủ động tham mưu, đề xuất, kiến nghị các giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng đối với công tác của HLG; xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch cụ thể hóa những nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong  Chỉ thị số 14 nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong tình hình mới./.

Đoàn Huyền, HLG

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h