Tài liệu tuyên truyền >> Hoạt động ngành

Tờ rời Tìm hiểu một số quy định về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống và hình thức xử phạt

22/07/2022 02:17:51 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h