Tài liệu tuyên truyền >> Hoạt động ngành

Tờ rời tìm hiểu quy định về cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế..biện pháp chống dịch

22/07/2022 02:28:53 Xem cỡ chữ Google
PBGDPL

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h