Tài liệu tuyên truyền >> Hoạt động ngành

Bản tin Tư pháp số 6 năm 2022

02/12/2022 01:45:49 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h