Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ >> Hoạt động ngành

Công văn số 1324/STP-PBGDPL Hướng dẫn đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

17/12/2019 03:48:18 Xem cỡ chữ Google
Công văn số 1324/STP-PBGDPL Hướng dẫn đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h