Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC, PHÁP LUẬT SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH YÊN BÁI

01/07/2019 11:02:39 Xem cỡ chữ Google
Trong 02 ngày 26-27/6/2019 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Sở Thông tin truyền thông, Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tập huấn phần mềm điều hành tác nghiệp, công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 cho gần 70 cán bộ là Lãnh đạo, công chức, viên chức trong ngành.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự được nghe báo cáo viên phổ biến, giới thiệu nội dung 05 chuyên đề. Những quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước. Triển khai Luật An ninh mạng, Luật Công an nhân dân; Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và Luật Đặc xá. Bảo vệ bí mật, an toàn, an ninh trên không gian mang. Công tác văn thư, lưu trữ. Kỹ năng xử lý văn bản đi đến trên Hệ điều hành tác nghiệp.

            Các đại biểu đã được cung cấp thông tin về những nội dung cơ bản, sự cần thiết ban hành, các nội dung của Luật An ninh mạng và Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước, là nhiệm vụ quan trọng và cần thiết, góp phần chủ động nhận diện và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đồng thời nâng cao trách nhiệm trong công tác bảo vệ bí mật Nhà nước của cán bộ ngành văn hóa, thể thao, du lịch.

            Tại lớp tập huấn các đại biểu còn được các giảng viên của Sở Thông tin truyền thông, Sở Nội vụ hướng dẫn các chuyên đề, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác văn thư, lưu trữ, phần mềm điều hành tác nghiệp. Trách nhiệm của văn thư, lưu trữ cơ quan, đơn vị; việc lập hồ sơ công việc, hồ sơ nguyên tắc, công tác chỉnh lý, sắp xếp hồ sơ, đồng thời giải đáp các thắc mắc liên quan đến công tác văn thư, lưu trữ cho cán bộ, công chức, viên chức.

            Thông qua hội nghị tập huấn nhằm trang bị cho cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch những kiến thức cơ bản, những kỹ năng, nghiệp vụ cũng như các văn bản pháp luật mới, làm hành trang cho việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần đưa hoạt động tuyên truyền, PBGDPL của ngành đi vào thực chất, hiệu quả. Công tác điều hành tác nghiệp, công tác văn thư, lưu trữ cũng từ đó giúp cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác lưu trữ giải quyết, xử lý nhanh chóng công việc của mình. Đồng thời tham mưu đầy đủ và có hiệu quả cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với lĩnh vực văn thư, lưu trữ góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ./.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h