Tin Hoạt động >> Hoạt động ngành

THỰC TRẠNG TẢO HÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MÙ CANG CHẢI

14/08/2019 02:29:35 Xem cỡ chữ Google
Tình trạng tảo hôn hiện xảy ra ở 63 tỉnh thành trên cả nước. Tảo hôn ở đồng bào dân tộc thiểu số đang là vấn nạn nhức nhối ở một số địa phương trong cả nước nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng.

Tảo hôn không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây ra hậu quả rất lớn đối với cá nhân, gia đình và xã hội; làm gia tăng nhanh số lượng và giảm chất lượng dân số, trực tiếp ảnh hưởng đến việc chăm sóc, giáo dục trẻ em và ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đối với huyện Mù Cang Chải trong những năm gần đây, nguy cơ tảo hôn thường xuyên xẩy ra tại cả 13 xã trong huyện; cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã sớm nhận thức được nạn tảo hôn sẽ làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là chỉ tiêu giảm nghèo trên địa bàn huyện. Năm 2015 có 96 cặp tảo hôn; 6 tháng đầu năm 2019 có 54 cặp tảo hôn. Nguyên nhân của tình trạng tảo hôn chủ yếu nói chung là ý thức của người dân còn hạn chế, nặng nề về phong tục tập quán, ngoài ra công tác tuyên truyền, vận động chưa được cấp ủy, chính quyền các xã quan tâm đúng mức.

Xác định rõ những hệ lụy của tình trạng tảo hôn đem lại, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện tăng cường chỉ đạo cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vào cuộc tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật. Phòng Tư pháp – cơ quan Thường trực HĐPHPBGDPL huyện đã tổ chức và phối hợp tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền pháp luật chuyên đề về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại các bản của các xã đặc biệt là xã Cao Phạ, Lao Chải, Nậm Có…; do vậy tính đến 6 tháng đầu năm 2019 đã giảm được 42 cặp so với năm 2015. Có được kết quả như trên là do sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện và sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, đặc biệt cấp ủy, chính quyền các xã trên địa bàn huyện Mù Cang Chải.

Nhằm ngăn chặn tình trạng tảo hôn trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền địa phương xác định: Mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự gương mẫu trong đấu tranh bài trừ tảo hôn, coi đây là nhiệm vụ của đảng viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức Đảng ở cơ sở coi việc đấu tranh bài trừ tảo hôn là nhiệm vụ lãnh đạo xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nhiệm vụ trong xây dựng nông thôn mới, một trong những nhiệm vụ cơ bản để thực hiện xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc ở cơ sở, không thể xếp loại tổ chức cơ sở Đảng “Trong sạch, vững mạnh” nếu ở địa phương đó còn có tảo hôn. Cấp ủy, chính quyền cấp xã quan tâm quản lý trẻ em có độ tuổi từ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi để theo dõi tuyên truyền, vận động chống tảo hôn; hướng dẫn sử dụng các biện pháp tránh thai khi quan hệ tình dục; thường xuyên nắm tình hình cơ sở, nếu có biểu hiện tảo hôn phải kịp thời ngăn chặn. Tổ chức hội nghị Trưởng dòng họ, người có uy tín tại xã và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng dòng họ về phòng, chống tảo hôn; hằng năm tổng kết đánh giá, dòng họ nào thực hiện tốt thì khen thưởng, dòng họ nào chưa tốt thì phê bình. Đồng thời, Ủy ban nhân dân huyện cũng đã giao Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường THCS trên địa bàn huyện đưa nội dung giáo dục giới tính; phòng, chống tảo hôn; tác hại của tảo hôn vào sinh hoạt ngoại khóa thường xuyên./.

Lý A Lử

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h