Tin Hoạt động >> Hoạt động ngành

CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĂN YÊN

14/08/2019 02:31:41 Xem cỡ chữ Google
Trong năm 2019, công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Văn Yên đã được các cấp ủy Đảng và Chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo coi đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong việc tăng cường quản lý xã hội bằng pháp luật, là cầu nối đưa các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với mọi người dân.

Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của pháp luật trong thực tiễn, tạo điều kiện cho việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân. Đầu năm 2019, UBND huyện Văn Yên đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 29/01/2019 về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Với chức năng là cơ quan quản lý Nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng Tư pháp cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện đã tham mưu cho Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL bám sát kế hoạch của huyện, chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật của phòng Tư pháp đồng thời phối hợp với Ban tuyên truyền pháp luật các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến và tư vấn pháp luật đến các thôn, bản của các xã trên địa bàn huyện. Trong 6 tháng đầu năm 2019, đã tổ chức 203 cuộc tuyên truyền pháp luật lồng ghép cho trên 5.000 lượt người tham dự; tổ chức 01 cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự”; biên soạn, phát hành 1.115 bộ tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền. Ban tuyên truyền pháp luật các xã, thị trấn đã tổ chức 454 hội nghị, cuộc tuyên truyền với trên 30 ngàn lượt người tham dự; phòng Tư pháp tổ chức 06 hội nghị tuyên truyền thuộc 05 xã cho hơn 1000 lượt người tham dự; tổ chức 05 cuộc thi với hình thức sân khấu hóa với cho gần 600 lượt người tham dự. Một số cơ quan, ngành làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật như: phòng Tư pháp, phòng Giáo dục và Đào tạo, Công an huyện, Mặt trận Tổ quốc huyện và các đoàn thể chính trị xã hội huyện. Các cơ quan trong Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện đã phối hợp với Trung tâm Truyền thông và Văn hóa biên soạn 02 chuyên đề, 39 tin, 15 bài viết tuyên truyền pháp luật trên sóng phát thanh của Đài Truyền thanh huyện; UBND các xã, thị trấn đã tuyên truyền 234 lượt phổ biến pháp luật qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở, tư vấn pháp luật 159 lượt người, nội dung tư vấn: pháp luật Dân sự, pháp luật Hình sự, pháp luật  về Hộ tịch, pháp luật Đất đai, pháp luật về  Hôn nhân và Gia đình và các chính sách xã hội; công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL được Hội đồng triển khai kịp thời và được các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai áp dụng bằng các hình thức phổ biến pháp luật hiệu quả như: triển khai cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến, cung cấp thông tin, tài liệu phổ biến pháp luật trên Trang Thông tin điện tử của huyện, khai thác mạng xã hội (Facebook, Youtube).

Với sự cố gắng, nỗ lực và phối hợp nhịp nhàng của Phòng Tư pháp, các cơ quan, đơn vị, địa phương công tác tuyên truyền PBGDPL đã được triển khai tới từng địa phương, thôn, bản, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, trường học. Ngày 25/7/2019 tại buổi tuyên truyền pháp luật ở xã Đại Sơn, ông Triệu Tòn San, Trưởng thôn Khe Phầy cho biết: Những năm gần đây công tác tuyên truyên, phổ biến pháp luật được các cấp các ngành quan tâm và triển khai thường xuyên, liên tục đến vùng sâu,vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhờ vậy ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng cao, các vụ việc uống rượu say gây mất trật tự trong cộng đồng dân cư, cờ bạc, trộm cắp vặt, tảo hôn đều giảm so với những năm trước đây; các hủ tục lạc hậu trong đám cưới, đám ma không còn, người dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, ý thức chấp hành pháp luật của người dân ngày càng được nâng cao.

Xác định công tác PBGDPL phải thực hiện thường xuyên, liên tục, trong những tháng còn lại của năm 2019 và thời gian tiếp theo công tác PBGDPL của huyện Văn Yên tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể như: Tiếp tục phát huy vai trò tích cực trong công tác tham mưu của phòng tư pháp, cơ quan thường trực hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện tiếp tục triển khai tuyên truyền pháp luật tại các xã, thị trấn; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường đổi mới, cải tiến các hình thức tuyên truyền, PBGDPL nhằm truyền tải các nội dung pháp luật đến với các đối tượng và người dân một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật đạt hiệu quả; Tiến hành tự kiểm tra, xây dựng báo cáo kết quả tự kiểm tra hoạt động của Hội đồng phối hợp huyện năm 2019; Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền, PBGDPL cho đội ngũ báo cáo viên, cán bộ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL các cơ quan, địa phương; tiếp tục bổ sung sách pháp luật mới vào tủ sách pháp luật huyện, cấp phát sách pháp luật phục tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật./.

Bùi Thị Hương Giang

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h