Tin Hoạt động >> Hoạt động ngành

Sở Tư pháp tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại huyện Yên Bình

03/08/2020 10:27:28 Xem cỡ chữ Google

Thực hiện chương trình công tác năm 2020 của Sở Tư pháp Yên Bái về tổ chức tuyên truyền pháp luật tại cơ sở, trong các ngày 31/7 và 01/8/2020, Sở Tư pháp phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã Yên Bình, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình.

Tại hội nghị, 142 đại biểu là các hòa giải viên, Tổ trưởng Tổ hoà giải, Trưởng các thôn bản và nhân dân đã được tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản về phòng chống tội phạm, phòng chống HIV/AIDS, tệ nạn ma tuý, mại dâm và một số nọi dung pháp luật có liên quan. Đợt tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã trang bị, cung cấp những kiến thức pháp luật cho người dân, nâng cao trình độ, năng lực và nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ địa phương. Qua đó tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước tới mọi tầng lớp nhân dân, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân tại cơ sở./.

 

Đặng Tuấn

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h