Tin Hoạt động >> Hoạt động ngành

Chương trình phối hợp về xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh, thiếu niên giai đoạn 2020 - 2022.

03/08/2020 10:45:15 Xem cỡ chữ Google
Sáng ngày 03/8/2020 Sở Tư pháp và Tỉnh đoàn thanh niên Yên Bái đã tổ chức Ký kết Chương trình phối hợp về xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh, thiếu niên giai đoạn 2020 - 2022.

Lãnh đạo hai ngành ký Chương trình phối hợp

Chương trình phối hợp về xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh, thiếu niên giai đoạn 2020 – 2022 giữa Sở Tư pháp và Tỉnh đoàn thanh niên Yên Bái nêu cụ thể 06 nội dung phối hợp, trong đó tập trung phối hợp trong công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh thiếu nhi; triển khai các phong trào, chương trình hành động với thanh niên và nội dung chiến lược phát triển thanh niên; phối hợp thực hiện công tác thông tin, truyền thông...; đặc biệt chú trọng việc xây dựng mô hình phổ biến pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu niên tại cơ sở.

Sau buổi ký kết Chương trình phối hợp này, hai ngành sẽ phát huy được đầy đủ vai trò, thế mạnh và trách nhiệm của từng ngành trong việc xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh, thiếu niên. Với tinh thần phối hợp, cùng hỗ trợ nhau giữa Sở Tư pháp và Tỉnh đoàn thanh niên, hy vọng rằng Chương trình phối hợp sẽ góp phần nâng cao trách nhiệm và phát huy vai trò của thanh niên trong việc xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật, đặc biệt là việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh nhiên tại cơ sở./.

Hoàng Anh

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h