Trợ giúp pháp lý >> Hoạt động ngành

Truyền thông về trợ giúp pháp lý cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại huyện Lục Yên

29/03/2023 10:49:03 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Kế hoạch số 37/KH-TTTGPL ngày 21 tháng 3 năm 2023, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Yên Bái (gọi tắt là Trung tâm) đã truyền thông về trợ giúp pháp lý cho 60 lượt người dân là đồng bào dân tộc thiểu số tại thôn 10, thôn 12 và thôn 13, xã Động Quan, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Tại buổi truyền thông về trợ giúp pháp lý, Trợ giúp viên và chuyên viên pháp lý của Trung tâm đã truyền thông và giới thiệu về những nội dung cơ bản của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Một số nội dung của Luật người khuyết tật có liên quan đến lĩnh vực trợ giúp pháp lý; Những nội dung cơ bản của Luật Trẻ em năm 2016 có liên qan đến lĩnh vực trợ giúp pháp lý.

Thông qua buổi truyền thông đã giúp cho người tham dự là đồng bào dân tộc  thiểu số và miền núi nắm bắt được những nội dung cơ bản về các quy định của pháp luật nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, góp phần bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý, giảm thiểu những vấn đề bức xúc diễn ra trong đời sống hằng ngày./.

Nguyễn Duy, TGPL

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h