Tin Hoạt động >> Chuyển đổi số

Thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt

07/12/2022 09:34:02 Xem cỡ chữ Google
Thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt

Ảnh minh họa

           

             Ngày 25/11/2022 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg về việc thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt, nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện các chính sách xã hội, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội một cách thuận lợi, đặc biệt là chi trả không dùng tiền mặt.

            Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tích cực, khẩn trương thúc đẩy chuyển đổi số trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, chi trả không dùng tiền mặt đối với người lao động, với các đối tượng được hưởng từ ngân sách nhà nước cụ thể như sau:

+ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội: Xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu về các đối tượng được  hưởng chính sách an sinh xã hội, kết nối,chia sẻ dữ liệu an sinh xã hội với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo tiến độ của Đề án phát triển Dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử,…

+  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Chỉ đạo các ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, nghiên cứu có chính sách hỗ trợ, ưu đãi về phí dịch vụ thanh toán cho các đối tượng hưởng chính sách xã hội khi mở, sử dụng tài khoản ngân hàng, ví điện tử để nhận hỗ trợ từ ngân sách nhà nước,…

+ Bộ Công an: Phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, nghiên cứu, triển khai phần mềm quản lý công dân thuộc diện được hỗ trợ chính sách an sinh xã hội của nhà nước trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử, hoàn thành trong năm 2022,…

+ Bộ Tài chính: Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành rà soát, sửa đổi, bổ sung những quy định về quản lý, sử dụng và thanh quyết toán các chế độ chính sách an sinh xã hội để phù hợp với chuyển đổi số và chi trả không dùng tiền mặt,…

+ Bộ Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông có chính sách ưu đãi đối với các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội khi đăng ký và sử dụng tài khoản mobile money.

+ Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, các ngân hàng thương mại, đơn vị tổ chức dịch vụ chi trả thực hiện không dùng tiền mặt cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội thuộc phạm vi chi trả của Bảo hiểm xã hội Việt Nam,...

+ UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các cấp trên địa bàn thực hiện chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt,…

            (Chi tiết tại tệp đính kèm)

Trần Lan, Văn phòng Sở

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h