Tin Hoạt động >> Chuyển đổi số

Tập huấn kỹ năng ứng dụng về chuyển đổi IPv6

07/12/2022 02:18:34 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Kế hoạch số 1717/KH-STTTT ngày 26/10/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc chuyển đổi IPv6 cho hệ thống mạng. Ngày 29/11, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp đào tạo, tập huấn “Nâng cao kỹ năng ứng dụng về chuyển đổi IPv6 cho cán bộ công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh”.

Toàn cảnh buổi tập huấn

Tham gia lớp tập huấn có lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, đại diện Trung tâm Internet Việt Nam - Bộ Thông tin và Truyền thông và các đồng chí là công chức, viên chức chuyên trách, bán chuyên trách về công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi tập huấn, các học viên được báo cáo viên Trung tâm Internet Việt Nam giới thiệu tổng quan về thực trạng và xu thế phát triển sử dụng IPv6, hiện trạng chuyển đổi địa chỉ IPv4 sang địa chỉ IPv6 trên địa bàn tỉnh. Trong đó nhấn mạnh các nội dung như sự cần thiết, vai trò, lộ trình, cấu trúc, công nghệ chuyển đổi từ IPv4 sang IPv6 cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đồng thời giới thiệu chuyên sâu về IPv6 trên hệ điều hành, thiết bị mạng và hướng dẫn đăng ký tài nguyên địa chỉ và số hiệu mạng...

Qua buổi tập huấn các học viên được trang bị kiến thức về chuyển đổi, phát triển và ứng dụng địa chỉ IPv6 cho hệ thống mạng lưới và dịch vụ công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh theo kịp mục tiêu chung trong Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6, nhằm đảm bảo sẵn sàng về công nghệ cho sự phát triển bền vững của mạng Internet với các dịch vụ mới của thành phố thông minh, chính quyền số và các dịch vụ 4G LTE/5G; với những tính năng mới được thiết kế mới nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển Internet phục vụ trong công tác chỉ đạo điều hành trên địa bàn tỉnh Yên Bái nói chung và cơ quan đơn vị nói riêng ./.

Hằng Nga - TGPL

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h