Cải cách hành chính >> Hoạt động ngành

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021

19/05/2021 02:39:21 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h